25 februari 2024

Wat doen onze consultants?

Robin Jansen

Ik heb een opdracht bij een netbeheerder waarbij ik mij bezighou met het strategisch thema omzet en netverlies. Mijn team werkt aan het optimaliseren van de omzetvolledigheid. Door het opstarten en implementeren van verschillende change-trajecten binnen de organisatie proberen we de omzet te optimaliseren en het netverlies te minimaliseren. Bij veel change-trajecten sta ik vooral aan het begin. Er wordt bijvoorbeeld in de organisatie een manier bedacht om de manier van omzet behalen te verbeteren. Ik ga dan samen met mijn team aan de slag met het bepalen van de doelstelling, de business case, het plan van aanpak, de stakeholders, etc. Op het moment dat dit duidelijk is, dragen we het project over aan de mensen die er daadwerkelijk mee aan de slag gaan.

Maud van Helvoirt

Ik heb een opdracht bij een innovatiecentrum voor elektriciteit en mobiliteit van de verschillende netbeheerders. Hier ben ik begonnen bij het programma logistiek laden. Met behulp van dit programma willen we een landelijk dekkend en publiek toegankelijk netwerk voor elektrisch vrachtvervoer realiseren waar we proberen samen met gemeentes een stuk grond te vinden, waarbij een laadpartij de locatie verder gaat ontwikkelen. In mijn rol voerde ik veel gesprekken met gemeentes om eventuele locaties te bepalen. Door mijn eerste opdracht heb ik de mogelijkheid gehad om daarna een vervolgproject te regelen die mij interessant leek. In dit project focus ik mij op de arbeidsvraag die samenhangt met het ontwikkelen van een laadnetwerk voor vrachtvervoer. Voor dit project ga ik het bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar brengen. Aan de ene kant om meer personeel aan te trekken, maar aan de andere kant ook om processen te verbeteren.

Linda Smits

Als programmamanager bij een energiemaatschappij hou ik mij bezig met de aanbesteding omtrent werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. In de eerste fase van het project hield ik mij vooral bezig met sessies met allerlei stakeholders om alle informatie en lessons learned te structureren en de daadwerkelijke strategie vorm te geven. Daarna zijn we bezig gegaan met de daadwerkelijke invulling van deze strategie ten behoeve van de aanbesteding. Hiervoor zijn ook veel overleggen nodig met stakeholders, maar juist ook veel inhoudelijke experts en eindgebruikers. Momenteel zijn we ons meer richten op de implementatie: bijvoorbeeld IT-systemen implementeren, kledingpassessies en met de hele keten rond tafel. In elke fase ben ik met ander werk bezig, wat het afwisselend en interessant houdt!

Winnie Ruizendaal

Ik heb een opdracht bij een netbeheerder waarbij ik mij bezig houd met het opzetten van een servicedesk. Mijn eerste opdracht was bij een andere netbeheerder op de servicedesk van Logistiek. Hier ging ik aan de slag als tijdelijke invaller, dit was vooral operationeel meedraaien. Tijdens mijn werkzaamheden zag ik verschillende verbeterpunten welke ik in mijn vervolgopdracht heb opgepakt. Het leuke is dat ik mijn ervaring vanuit mijn eerste en tweede opdracht heel goed kan gebruiken bij mijn huidige opdracht. Hier zit ik in een nieuw team dat nog niet bestond. In de oude situatie was het zo dat de logistieke vragen bij verschillende mensen binnen Logistiek terecht kwamen, net wie er op dat moment bereikbaar was. Dit gebeurde steeds vaker met steeds ingewikkeldere vragen. Er is toen besloten om een servicedesk op te richten zodat één team hier gefocust mee aan de slag gaat. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het oprichten van die servicedesk. In het begin was ik vooral met mensen aan het meekijken, wat voor vragen komen er binnen en bij wie? Je bent dan voornamelijk aan het oriënteren. Daarna heb ik met bezig gehouden het bedenken van hoe we de servicedesk het beste kunnen neerzetten. Je focust dan meer op vragen zoals, hoe willen we te werk gaan, hoe snel willen we meldingen afhandelen, hoeveel mensen heeft het team nodig? In een later stadium lag de focus meer op het aannemen van nieuwe medewerkers en het inwerken van deze medewerkers. De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met het inrichten en de implementatie van de software die de servicedesk gaat gebruiken.

Else van Oord

Ik heb een opdracht bij een aannemer. Ik ben hier procesmanager van het team Solo Elektra. Dit betekent dat ik mij puur bezighoud met projecten die gericht zijn op elektriciteit en niet (een combi) met gas. Ik houd mij constant bezig met kijken welke en hoe dingen beter kunnen. Dit uit zich in kleine veranderingen of langdurige verbetertrajecten. Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken houd ik mij ook bezig met het opstellen en bespreekbaar maken van voortgangsrapportages. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor veel stakeholders.